dimecres, 17 de setembre de 2008

Què ens preocupa quan els nostres fills i filles tenen entre 6 i 12 anys?

Els pares i les mares volem que els nens i les nenes tinguin una bona autoestima, consolidin els hàbits que s’han començat a treballar en l’etapa anterior,adquireixin hàbits d’estudi.

Volem que es facin el llit sense que els ho haguem de dir. Que es dutxin sols. Que es rentin les dents.Que facin els deures. Que no es desmuntin si alguna cosa no els surt bé. Que, a més d’espaguetis,mengin verdures. Que tinguin molts amics. Que siguin solidaris. Que siguin cívics. Que no menyspreïn ningú... Coses com aquestes, i moltes més.

Què diuen els i les professionals
dels infants de 6 a 12 anys?


L’infant de 6 a 12 anys es caracteritza perquè viu una etapa orientada a l’exterior.
Durant aquests anys,configura en profunditat les seves habilitats motores,cognitives,lingüístiques,socials i afectives.

Les seves habilitats motores,en l’àmbit de la postura,desplaçament,equilibri,manipulació, força,etc., són cada cop més elaborades. És capaç defer curses, salts d’alçada i allargada, gimnàs, dansa,adoptar postures i equilibris molt diversos i fer esports variats. Pot manipular estris, fi ns i tot amb
força precisió.
El seu pensament és de tipus operatori, és a dir,pot fer operacions concretes,com classificar,seriar i ordenar,pot calcular mentalment,pot comparar i pot analitzar. Però necessita un suport material,visual,tàctil o auditiu,per a totes aquestes
operacions.
En l’àmbit del llenguatge, s’expressa oralment amb frases ben construïdes,però el llenguatge escrit s’inicia lentament.Comença a llegir i escriure, però sovint amb dificultat; ha d’acabar l’etapa amb un bon domini del llenguatge escrit, però serà tot un procés,llarg i complex.Encara són molt importants,per al nen o nena,tots els altres llenguatges,el corporal,el visual,el musical i el plàstic,que
sempre han de donar suport a les seves capacitats intel·lectuals.

Les habilitats socials li permeten viure de forma més o menys autònoma i conviure amb els altres,progressivament,d’una manera cada vegada més independent.Es renta, es vesteix, menja, surt sol al carrer,pot agafar transport públic,pot anar a comprar,
pot fer servir diners, pot visitar amics, anar i tornar de l’escola, etc.

Coneix l’entorn social i és capaç d’analitzar-lo i d’interpretar-lo.Té molt de sentit de la justícia i en vol l’aplicació.

En l’àmbit afectiu, viu una etapa emocionalment tranquil·la, almenys els primers anys, evidentment,si té un entorn familiar,escolar i d’amics i amigues que l’estimin, el valorin i li donin suport.

Cal tenir en compte que tots els infants de 6 a 12 anys estan escolaritzats i l’escola es converteix en quelcom cada vegada més important.

El o la mestra els influencien molt i són un model, però els altres companys i companyes de classe o d’escola també són importantíssims.

El grup cada cop pesa més.Té amics i amigues íntims i vol estar moltes hores amb ells o elles, jugar-hi,discutir-hi,compartir i barallar-se quan convé.Si té un bon grup, en el qual se sent ben adaptat o adaptada, convé que el mantingui força anys,perquè li dóna seguretat i estímuls per avançar en el seu aprenentatge global.Molts infants d’aquestes edats assisteixen a serveis d’oci,cultura o esport en acabar l’horari escolar,els caps de setmana o a les vacances.El grup que es forma en aquests centres és molt important per a l’infant, especialment si a l’escola no acaba de seguir bé els aprenentatges o si encara no està ben adaptat o adaptada, potser perquè fa poc que ha arribat al país o a l’escola,o potser perquè té certes dificultats d’aprenentatge.

Els serveis d’oci són,en general,més flexibles que les escoles,fan activitats més lliures i són bastant capaços d’adaptar-se a les necessitats i els nivells dels infants que hi assisteixen.Això els converteix en molt importants i significatius per a l’infant.

Tant la família com l’escola i el servei extraescolar d’oci o cultura són clars contextos educatius que impulsen el desenvolupament i l’aprenentatge de
l’infant o el frenen,si no funcionen adequadament i no tenen prou qualitat.

La família (pares i mares, avis i àvies, germans i germanes) té una funció determinada,sens dubte important i clau per l’infant d’aquestes edats,i ha de saber intervenir en cada cas de la forma més adequada possible.Són ells i elles que han de
transmetre els valors i les normes,i hi han de saber posar els límits convenients, per tal que cada infant trobi el seu lloc,se senti bé i sàpiga fi ns on pot
arribar i què és el que pot fer i el que no.


El centre educatiu té una altra funció, d’ensenyament i de potenciació d’un aprenentatge de qualitat.

Evidentment, també posa normes i límits, i treballa els valors i les actituds. Per això és important que família i centre educatiu vagin en una mateixa
direcció,tinguin uns mateixos criteris,es coneguin força,intercanviïn opinions i facin plantejaments conjunts pensant en l’infant.


Els serveis de lleure, cultura i esport també potencien els valors i les actituds, i posen normes i límits.

I també és necessari que es relacionin intensament amb les famílies i les escoles. Tots han d’anar en la mateixa línia en quant a objectius i criteris pedagògics educatius.

Evidentment,cada infant és un món i no és el mateix tenir 7 anys que tenir-ne 12. Però l’etapa,globalment,té una gran coherència.

L’infant es va desenvolupant de manera progressiva i harmònica,va aprenent a viure, a conviure,a conèixer,a treballar,a ser persona.

18/09/08 -Actualització-

Això és un extracte d'aquesta guia,mireu-la, és molt interessant per a nosaltres com mares i pares.

http://www.fileden.com/files/2008/2/5/1741606/educar%20es%20estimar..pdf

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Una recomendación: estaría bien poner al final quién es el autor del texto. Es decir, si es la propia AMPA, o un persona concreta, o si el texto se ha extraido de alguna revista sobre infancia, o de un psicólogo, etc. Es bueno tener la referencia de quién lo escribe.

Muy interesante el artículo.

mares i pares de l´escola ha dit...

tomamos nota y gracias por el comentario.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!