dilluns, 27 d’octubre de 2008

Extracte de l’assemblea.21/Oct/08

El primer agrair a tots l’assistència, que a diferència de les anteriors va ser molt nombrosa, els temes a tractar i la hora de la convocatòria la van afavorir.


El president va fer una breu sinopsi del funcionament de l’Ampa i es van demanar voluntaris per a col·laborar en la feina del dia a dia . Ja que ell com a pare de una nena de sisè sols podrà estar aquest curs. Es van unir un parell de voluntaris, però n’esperem més.


La quota anual de l’Ampa es fixa en 15€.


En Javier com a tresorer ens va fer un petit resum de l’estat de comptes i de les

subvencions que es reben. Els comptes es publicaran integrament a la Pauvilina.

Va informar que la dotació que l’Ampa va fer a l’escola el curs passat va ser

de 100€ per classe el que fa un total de 1.600€.


Sobre les activitats extraescolars es va fer una petita relació de les que estan funcionant en el moment i es va explicar que la variació d’horaris de les esportives era deguda a la necessitat del gimnàs que n’havia tingut l’ajuntament.


Que les quotes d’aquestes activitats son baixes per que rebem varies subvencions, però que veien el caire que està prenent el tema ( l’Ajuntament ha eliminat la subvenció que donaven per al cursets de piscina de les Ampes) pot ser mes endavant s’haurien de revisar.


Estem treballant en varis projectes mes :

El funky per a 5è i 6è ( s’està en converses amb el Juan Antonio Real (Pocket’s)


Un taller de “labores del hogar” en col·laboració amb el Casal de la Gent Gran per a pares, mares, fills i filles. I de pas aprofitar-ho si s’escau per al Carnestoltes.


I estem en converses per a poder muntar un grup de percussió.


La Esther ens va explicar la informació que en el últim Consell Escolar va donar la

Directora dels Serveis Territorials sobre el projecte de la nova escola.


En resum: es farà la nova escola (el final de les obres podria ser al 2012)


Però que per a que la Generalitat doni prioritat al projecte l’escola haurà de tenir

3 línies . Evidentment sense trasllat dels nens durant les obres.


Les conclusions van ser aquestes : S’acorda crear una comissió de seguiment d’aquest projecte i un altra que s’ocupi del estat actual del col·legi per que cada vegada hi ha mes nens i l’espai, sobre tot al menjador, s’està reduint considerablement.


Altre tema va ser sobre l’import dels rebuts de material, llibres i sortides. Si bé no hi ha cap queixa ni discussió sobre el criteri acadèmic per part dels professors si que l’Ampa els hi traslladarà la inquietud general i possible col·laboració per a poder abaratir aquestes despeses.


Que els nens de 1er i 2 on aquest any hauran d’anar a la piscina un mes més tard per falta de fons de l’Ajuntament per a aquestes despeses. Al respecte d’aquest tema hi havia convocada una reunió el dia 22 del ajuntament amb les Ampes de les escoles en resposta a un escrit que, en dates anteriors, Ampes i escoles van dirigir al Ajuntament

Requerint-li explicacions per la supressió d’algunes activitats (Patge Scheling, Follets del Joc, etc...) Es va demanar un voluntari per a assistir-hi en nom de l’Ampa.


I finalment igual que els altres anys es va acordar que la dotació de l’Ampa a l’escola serà de 1.000€.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!