divendres, 24 d’octubre de 2008

Resum de la reunió del Consell Escolar

Van assistir membres de la Direcció de Serveis Territorials de la Generalitat per explicar-nos el futur de la nostra escola.

La informació de la directora del Serveis Territorials és que l'escola Pau
Vila es farà totalment nova (això ja ho sabíem) i que serà una escola de 3
línies (aquesta és la “sorpresa”!!! )

L’explicació que ens va donar és la següent:

Va dir que s'havia fet una previsió de les necessitats educatives de Sant Feliu dels propers 10 anys i va explicar que la construcció de la nova escola Pau Vila s’emmarca en un pla de reordenació i reubicació de diferents centres i Serveis
educatius de la ciutat que afectaria a:

- Escola Monmany (marxaria l'escola d'adults i es faria una reforma per adequar els espais que quedessin lliures per l'escola)

- Institut Martí Dot (que acolliria l'escola d'adults i marxaria l'escola d'Hosteleria per construir una nova al solar que hi ha al costat del Parc Europa)

- Escola Pau Vila que es faria tota nova per albergar 3 línies.

La raó que ens van donar per justificar aquest canvi de plans és que la conclusió de l'estudi realitzat és que, en els propers anys, Sant Feliu només necessitarà una línia nova per a primària; pel que es veu, la Generalitat no construeix escoles que només siguin d'una línia així que han pensat en afegir-la al Pau Vila, cosa que faria que la prioritat de fer la nova escola passi al nivell 1 perquè l'objectiu és oferir més places d'escolarització, si no fos així, la reforma de l'escola es veu que tenia una prioritat d'un nivell inferior!!!

Ens van ensenyar els plànols i dibuixos que s'havien dissenyat en un avantprojecte que no està aprovat ni licitat i van dir que el centre podrà intervenir durant el procés. Es calcula que tot el procés finalitzaria el 2012-2013


Altres temes:

Es van aprovar les sortides i les activitats extraescolars.

S'han ampliat les hores d'impartició de castellà i anglès (entre 1/2 i 1 hora setmanals depenent del cicle)

Ja s'han cobrat els diners de reutilització de llibres.

Es tornarà a demanar l’ajut per al curs vinent i s’ampliaran els llibres reutilitzats per què paulatinament s’arribi al total dels que els nens no han d’escriure.

*Davant qualsevol dubte o aclariment ens podreu trobar en les oficines del ampa,els dilluns i dimecres de 16'45h a 18h.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Me parece una salvajada hacer obras en un colegio con los niños haciendo clases, ¿donde está el espacio para ubicarlos a todos?, ¿que quieren? meterlos en un panal de abejas, es vergonzoso.
las mentes pensantes de estas operaciones a realizar, ¿tienen algun hijo metido en esta escuela? se nota que no, porque ya se apañarían para que esto no sucediera.
Al final harán lo que les de la gana, como siempre.
Siempre tienen algun motivo o excusa valida para todo, no les importa lo que pensemos los demás.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!