dimecres, 3 de desembre de 2008

30 anys de la Constitució de 1978
El 22 de novembre de 1975, l'endemà passat de la mort del dictador,el general Franco, Juan Carlos I va ser proclamat Rei d'Espanya.

Començava la transició cap a un règim polític democràtic.

La legalització de tots els partits polítics, prèvia a les eleccions de juny de 1977, va assegurar la composició d'unes Corts constituents que reflectissin adequadament la pluralitat de la societat espanyola.


Adolfo Suárez, com president del Govern, va liderar la transició entre 1977 i la seva dimissió al gener de 1981, en un procés en el qual la 'reforma' es va imposar a la 'ruptura', permetent el naixement d'una Constitució que ha significat una revolució en la nostra història i en la convivència dels espanyols.

Així, les Corts Espanyoles van aprovar,el 18 de novembre de 1976, la Llei per a la Reforma Política, aprovada en referèndum el 15 de desembre d'aquest mateix any.

Les eleccions del 15 de juny de 1977 van formar les noves Corts constituents, compostes per dos Càmeres, Congrés i Senat, que van triar la Comissió Constituent del Congrés, que al seu torn va designar la Ponència integrada pels Diputats, Gabriel Cisneros (UCD), Manuel Fraga (AP), Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio Peces-Barba (Socialistes del Congrés), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Roca Junyent (Minoria Catalana) i Jordi Solé Tura (Grup Comunista).


La Constitució de 1978 és el resultat d'un amplísim consens i està plenament integrada en la tradició democràtica occidental.

La proclamació dels drets fonamentals i les llibertats públiques, la divisió de poders i la sobirania popular són el seu nucli essencial.

Del poble espanyol emanen tots els poders d'un Estat social i democràtic de dret, que adopta com forma de govern la Monarquia Parlamentària.


La gran novetat de la Constitució de 1978 és el reconeixement ple de les Comunitats Autònomes, que ha servit per a avançar en el procés de descentralització política i administrativa.


La veritat és que la Constitució de 1978 constituïx un fet únic en la història del constitucionalisme espanyol, ja que per primera vegada en la nostra història pot parlar-se d'una norma fonamental acceptada per tots i elaborada pràcticament per tots, gràcies a un esperit de col·laboració i consens que reflecteix a la societat espanyola i regeix la seva convivència.


http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_cata.pdf

La constitución española para niños (elaborada por el Parlamento de Canarias)

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!