diumenge, 22 de març de 2009

Prova d'avaluació de sisè curs

El Departament d'Educació durà a terme una prova d'avaluació externa a l'alumnat de sisè curs d'educació primària en finalitzar el curs 2008-2009. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d'educació primària podrà disposar d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir també perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permetrà la Llei d'educació de Catalunya. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir-ne el pas a l'educació secundària.

Aquesta és una nova actuació en el camp de l'avaluació educativa que fa clarament un pas endavant en l'avaluació dels resultats de l'educació en una etapa educativa fonamental per a l'itinerari formatiu de l'alumnat i que ha d'esdevenir una eina útil per a l'avaluació formativa dels centres i del conjunt del sistema educatiu.

L'avaluació del sisè curs de l'educació primària és un camí que s'inicia enguany i que s'anirà enriquint progressivament. No només pel ventall de competències avaluades, sinó també per la incorporació de nous models de preguntes en els cicles que vindran.

L'avaluació de sisè d'educació primària:

- És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
- Mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària.

- Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat.

- Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de l'alumnat.
- Afavoreix la transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
- Permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!