divendres, 12 de juny de 2009

prova d'avaluació de sisè de primària

Un de cada quatre alumnes acaben l'etapa d'educació primària sense haver assolit els coneixements bàsics de català, castellà i matemàtiques. Aquesta és una de les conclusions de la primera prova que s'ha fet a Catalunya per avaluar el nivell de coneixements dels alumnes de sisè. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, admet que els resultats obtinguts «no són acceptables com a país», però considera que serviran «per impulsar millores a tots els actors del sistema educatiu».
Més de 64.000 alumnes catalans de sisè de primària van posar a prova els seus coneixements en català, castellà i matemàtiques i l'exercici ha posat en evidència les mancances que de prop d'un 25% de l'alumnat per acabar primària amb els coneixements mínims d'aquestes matèries. És especialment rellevant que malgrat la immersió lingüística en català als centres, un 24,2% dels estudiants no assoleixen un coneixement bàsic del català, mentre que només un 20% acrediten un domini alt de la llengua catalana.
Les dades dels resultats de les proves posen en evidència que les escoles situades en barris més pobres obtenen pitjors resultats en les tres matèries d'anàlisi. Així per exemple, en el coneixement del català les escoles en barris amb nivell socioeconòmics baixos el percentatge d'alumnes que no assoleixen els mínims exigibles arriba al 44,3%, mentre que el percentatge en escoles de nivell mitjà és de la meitat, un 22,7%, i cau fins al 14,5% en aquells centres situats en barris benestants. Una de les constatacions positives és que els índexs no varien substancialment entre centres públics i privats.
Projectes d'escoles
Malgrat això, les proves també certifiquen la importància que té un bon projecte educatiu en l'aprenentatge dels alumnes. La comparació de centres d'una mateixa zona suposa diferències d'entre 15 i 20 punts amb escoles similars, una diferència que s'atribueix a la implantació de bons projectes educatius.
En aquest sentit, el president del Consell d'Avaluació de Catalunya, Joaquim Prats, va subratllar que amb aquestes dades «el determinisme social no existeix» i va afegir que «una bona escola pot millorar a un alumne amb indiferència de la seva motxilla social».
També són evidents les diferències entre alumnes del país i els estudiants nouvinguts, ja que els últims registren índexs molt més alts que no arriben als coneixements bàsics de català (43,8%), castellà (47,3%) i matemàtiques (42%).
Des d'ahir, els 2.083 centres de primària catalans poden accedir als seus resultats globals i als individuals de cada alumne, a les famílies dels quals hauran de remetre'ls un informe en el qual es detalli la seva puntuació i s'afegeixi algun comentari. Abans del Nadal, el Departament d'Educació comptarà amb un informe molt més detallat sobre els resultats de tots els alumnes de sisè per dissenyar polítiques de millora.

ELS RESULTATS

Alumnes
Han fet la prova 64.388 alumnes.
Prova de català
Un 24,2% tenen un nivell baix.
Un 55,8% dels alumnes tenen un nivell mitjà.
Un 20% tenen un nivell alt.
Les noies obtenen set punts més que els nois en el domini de la llengua.
Prova de castellà
Un 27,4% obtenen uns resultats baixos.
Un 51,6% té un nivell mitjà.
Un 21% té un nivell alt de castellà.
Un 23% de les noies no assoleixen el nivell bàsic, pel 31,3% dels nois.
Prova de matemàtiques
Un 24,2% té un nivell baix.
Un 51,8% acrediten un nivell mitjà.
Un 24% obté uns resultats alts.
Un 23,7% dels nois obtenen resultats alts, per un 16,2% de les noies.
 

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!