dijous, 19 de novembre de 2009

Resum de l’Assemblea General de l’AMPA

Activitats Extraescolars
La valoració és positiva. Totes les proposades tiren endavant, algunes amb molt d’èxit,com la de l’escola de Bàsquet que està tancada o la de Percussió a la que també s’ha obert un grup de mares / pares. També comença Teatre en anglès els dimarts que consistirà en la preparació d’una representació teatral per trimestre amb tot el que comporta: des de preparació de decorats i vestits fins a l’estudi dels papers, i tot en anglès. També sembla que està augmentant el grup de l’escola d’Handbol, qui sap si passarà com amb el Bàsquet que, a poc a poc, s’ha anant multiplicant la participació.

Abans de Nadal es faran jornades de portes obertes a totes les activitats perquè els pares puguin assistir a una classe per veure com treballen els seus fills.

Quant al Festival d’Activitats Extraescolars de Fi de Curs, està previst per al dia 11 de juny (també seria el dia del “sopar de traje”). Després de l’exhibició, ja no es continuarà amb l’activitat pròpiament dita perquè els monitors consideren que s’ha de tancar amb el Festival però es realitzaran tallers.

L’AMPA ha confeccionat un manual amb informació i normativa de les Activitats Extraescolars que es repartirà als pares dels nens que hi participen.

Noves propostes
Intercanvi de llibres de text: El curs passat es van proposar, a les famílies de l’escola, unes jornades destinades a oferir els llibres del curs finalitzat per intercanviar-los pels que es poguessin necessitar per al següent. Es vol continuar oferint aquesta possibilitat també aquest curs però caldrà organitzar-ho amb una mica més de temps per la qual cosa necessitarem voluntaris.

Festival de Nadales. L’escola ens ha comunicat les dates, es celebraran els dies 17 i 18 de desembre a la Sala Ibèria i, com en anys anteriors, es distribuiran els nens per edats. S’ha proposat a l’Assemblea la contractació de monitors que puguin quedar-se després de classe amb els nens que tinguin germans actuant, a l’espera de que se’ls pugui anar a recollir. S’informarà.

Carnestoltes. El tema triat per l’escola per a aquest curs és la Biodiversitat, per tant es demanarà que els nens es disfressin d’animals o plantes preferiblement en perill d’extinció. Per aquesta raó, s’ha pensat que la disfressa de l’AMPA per a la Rua de Sant Feliu podria ser la mateixa i així es podria aprofitar en els dos casos. Si volem que tot estigui preparat al febrer, no tenim molt de temps. S’han demanat voluntaris per formar una comissió de Carnestoltes i, per ara, hi ha 5 mares (Rosa de 1r, Araceli i Charo de 4t i Rosa Mª i Esther de 5è). Es necessitaran més voluntaris i molta participació per preparar les disfresses, els decorats i el sopar posterior.

Membres de l’AMPA. S’ha aprovat que les persones de l’AMPA que estan diàriament al despatx atenent al públic, organitzant activitats, obrint i tancant sales per a les extraescolars i fent moltes més gestions puguin gaudir d’un descompte del 50% en la taxa de les activitats extraescolars que els seus fills realitzin durant aquest horari en que estan treballant per a l’AMPA..

Seguiment de la Comissió d’Obres
La darrera informació és que, al menys en els pròxims dos anys, no hi haurà obres perquè la construcció del nou edifici ha deixat de ser prioritària ja que, segons diu la Generalitat, no suposa la creació de més places que és el que té major prioritat (no deuen recordar que el projecte d’ampliar l’escola amb un nou edifici va ser la conseqüència de l’ampliació d’una línia més en aquest centre que havia estat d’un grup per curs!!)
La comissió, que ara es diu de reparacions (i no d’obres) ens ha explicat, també, que després de la reunió de juliol amb l’Ajuntament en la que va presentar un informe amb fotografies de les deficiències i desperfectes de l’escola, s’han portat a terme moltes reparacions però encara resten algunes pendents com és l’anivellament del pati reomplint els forats i reguerots produïts per l’erosió i altres més. En principi, les reparacions pendents es realitzaran durant els períodes de vacances dels nens. La comissió demanarà una propera reunió abans i després de Nadal per fer-ne el seguiment.


Altres temes
Horari d’acolliment matinal. La Pilar, una mare de l’escola, va proposar que s’ampliï l’horari d’aquest servei per acollir els nens a partir de les 7:30. Si hi ha més persones interessades, es sol·licitarà a l’empresa encarregada.

Proves de 6è de les competències bàsiques. El Consell Escolar va informar que el resultat havia sigut bo en llengües i més just en matemàtiques, per això es reforçarà aquesta matèria impartint-la més hores a 5è i 6è.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!