dijous, 7 de gener de 2010

La FaPaC exigeix garanties perquè el canvi de calendari es faci amb recursos suficients i sense perjudicar les famílies

 
El Consell Escolar de Catalunya ha aprovat en la seva sessió plenària del 21 de desembre de 2009 l'esmena proposada per la FaPaC per assegurar que l'Ordre de Calendari Escolar 2010-2011, que aviat promulgarà el Govern de la Generalitat a instàncies de la Conselleria d'Educació, garanteixi una implicació de l'administració educativa i uns recursos suficients perquè la responsabilitat no recaigui sobre les AMPA i perquè cap família es vegi perjudicada per aquesta reforma del calendari escolar.
La nova proposta d'Ordre de Calendari introdueix l'avançament d'inici de les classes en una setmana, una interrupció d'una setmana al mig del segon trrimestre i la supressió de la jornada intensiva al juny a la primària pública.
L'esmena proposada per la FaPaC i aceptada pel Consell Escolar de Catalunya és la següent:
"El Departament d'Educació garantirà el nombre suficient d'Escoles Obertes de proximitat i els recursos suficients per atendre, durant la setmana de febrer, tot l'alumnat que ho requereixi".
Amb aquesta esmena, la FaPaC exigirà que el Departament d'Educació asseguri l'obertura de tantes escoles com faci falta i s'encarregui de la gestió de les activitats necessàries, gestió en la que podran participar totes les AMPA que voluntàriament ho desitgin. La FaPaC exigirà, a més, que hi hagi recursos suficients perquè la despesa no recaigui en les famílies.
Tot i que el nou Ordre de Calendari finalment expressi aquestes garanties per assegurar escoles obertes i amb els recursos necessaris, la FaPaC continuarà reclamant perquè la Conselleria d'Educació assumeixi plenament la seva titularitat dels seus centres educatius públics i asseguri, exercint aquesta titularitat, l'oferta de totes les activitats complementàries que facin falta incloent-hi les que es necessitin per la setmana de vacances de febrer, en cas que s'aprovi aquesta reforma del calendari escolar.
La Fapac es compromet a defensar el dret de totes les famílies, independentment del lloc on visquin i de la seva situació econòmica i social, a tenir les seves escoles obertes aquesta setmana de febrer. L'equitat del sistema educatiu es mesura sobretot en la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat independentment del seu lloc de residència o situació socio-econòmica.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!