dilluns, 15 de març de 2010

17 de març

 
Els serveis mínims previstos, a l'espera de la publicació de l'Ordre corresponent, són els següents:
  • Per als centres d'educació infantil i primària (de 3 a 12 anys):
-1 persona de l'equip directiu (director/a, coordinador/a pedagògic/a, cap d'estudis, secretari/ària)
- 1 docent per cada 4 classes
  • Per a les llars d'infants (EEI):
- 1 persona de l'equip directiu
- el 25% de la plantilla
  • Per als centres de secundària i batxillerat
- 1 persona de l'equip directiu

La Federació comparteix amb els sindicats de professors la demanda de més inversions, però discrepa en reivindicacions com la generalització de la jornada intensiva a la primària pública i el fre a l'autonomia dels centres públics.


La FaPaC critica la política de la conselleria d'Educació per continuar desviant recursos cap a centres privats, asfixiant així els recursos dels centres públics on es concentren els alumnes amb més necessitat d'atenció educativa.


Davant del nou conflicte laboral en el sistema educatiu públic, la FaPaC coincideix amb els representants sindicals en la seva demanda per mantenir les inversions en el sistema educatiu públic, però la federació no dóna suport a altres reivindicacions dels convocants de la jornada de vaga:

* La jornada intensiva del juny als centres públics de primària no és un dret laboral adquirit i l'horari dels centres educatius ha de ser determinat a nivell territorial ampli i no a nivell de cada centre educatiu, per no generar més desigualtats entre centres educatius del mateix territori.
* Els centres públics d'educació necessiten una organització i una gestió eficaç, subjecte a mesures d'avaluació que permetin la seva millora constant, i cap interès corporatiu hauria d'impedir una major autonomia de gestió, pedagògica i de recursos que els permeti portar endavant projectes educatius atractius per a tota la població.

La Conselleria d'Educació no ha apostat per una educació pública de qualitat i continua desviant recursos cap a centres privats que no ofereixen un veritable servei públic d'educació. Aquesta situació està provocant una asfíxia de recursos als centres públics on es concentren majoritàriament els alumnes que requereixen més atenció educativa, a causa d'una deficient política de distribució d'aquest alumnat.

Des de la FaPaC, lamentem que com a pares i mares que hem apostat pels centres públics d'educació, i amb els nostres fills i filles com a principals actors, ens hem de trobar un altre cop amb una situació de conflictivitat en ple període de pre-inscripció i matriculació. Aquest conflicte demostra que ni la Conselleria d'Educació ni els sindicats de professorat estan a l'alçada dels reptes que requereix l'actual situació del nostre sistema educatiu públic.

La FaPaC lluita per una educació pública de qualitat, l'única possibilitat d'assegurar una igualtat d'oportunitats educatives per a tota la població, com a principal via per arribar a una societat cohesionada i justa.

La FaPaC és la federació més gran de Catalunya amb 1946 AMPA d'escoles públiques federades repartides per tot el territori: 1567 Escoles, 247 Instituts, 113 Escoles Bressol, i 19 Altres). .........

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!