dimecres, 16 de juny de 2010

Resultats de la prova d'avaluació de sisè

S'ha fet públic un avançament de resultats de la prova d'avaluació de sisè de primària que es va duu a terme en 2.116 centres educatius públics, privats-concertats i privats. Segons aquests, la nota mitja de matemàtiques ha estat de 78,2 sobre cent (lleugerament superior a l'any passat). No obstant el coneixement de llengües (català, castellà i anglès) ha estat inferior que l'any 2009 donat que s'ha incrementat el nivell d'exigència en comprensió lectora i expressió escrita.
La nota mitja en català ha estat de 73,7, la de castellà, 71,2 i la de llengua estrangera es mou entre el 71,4 de l'anglès i el 74,5 del francès. En tots els casos, els pitjors resultats s'han donat en alumnes de nivell socioeconòmic baix i en escoles públiques; els alumnes de nivell socioeconòmic alt i les escoles privades han obtingut els millors resultats.
 
L'objectiu és que a partir d'aquests resultats, es puguin arbitrar eines en els centres al llarg de l'educació primària amb la finalitat de millorar els resultats en acabar l'etapa. L'avaluació també permet donar informació molt detallada a les famílies sobre les circumstàncies amb les quals el seu fill o filla entren a l'educació secundària obligatòria.
 
Els resultats de cada alumne s'enviaran a cada família el dia 21 de juny i cada centre disposarà també d'un informe sobre els resultats obtinguts i la seva situació respecte del sistema educatiu el dia 28. Aquests resultats seran confidencials.
Un total de 66.446 alumnes finalitzen aquest any l'etapa de primària i s'incorporen el curs vinent a l'Ensenyament Secundari Obligatori.

<SPAN></SPAN> Dossier d'Avaluació de Primària

1 comentari:

Dquè ha dit...

Hola m'agradaria poder contactar amb pares que els seus fills/lles hagin acabat 5e de primaria per poder demanar-lis els llibres que no facin servir per l'nay vinent o que no tenen germans petits per poder aprofitar-los.
Moltes gràcies

Brauli

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!