dilluns, 7 de febrer de 2011

Alerta per l’altíssim fracàs escolar.

Espanya ha empitjorat des del 2000 i està a la cua dels països de la UE, al nivell de Malta i Portugal.
El 31,2% dels joves no acaba la secundària, més del doble que la mitjana europea.
Portugal té el mateix nivell de fracàs escolar que Espanya i Malta fins i tot el supera amb un 36,8%. Però als dos països aquest percentatge s’ha reduït al llarg de l’última dècada en un 28% i un 32%, respectivament. Al contrari, a Espanya aquest percentatge ha passat del 29,1% el 2000 al 31,2% el 2009, cosa que significa un retrocés del 7,2%.
La comissària d’Educació ha responsabilitzat la bombolla immobiliària de l’augment de l’abandonament escolar a Espanya i de l’elevat percentatge de joves espanyols (més del 14%) que ni estudien, ni treballen, ni segueixen cursos de formació.


Molts joves  van abandonar els estudis atrets per la demanda de llocs de treball de baixa qualificació en sectors com la construcció. Però després amb la crisi es van quedar sense feina i ara no saben on anar.

La comissària ha recomanat a les autoritats espanyoles que facin més atractiva l’oferta acadèmica i que ofereixin un mecanisme de segona oportunitat perquè els joves que van abandonar de forma prematura els estudis puguin acabar almenys l’ensenyament secundari. Aquesta segona oportunitat és una de les propostes del pla d’acció presentat per la Comissió Europea per reduir el fracàs escolar europeu.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!