dilluns, 16 de maig de 2011

Una declaració per dir no a les retallades!

La FaPaC és conscient de la difícil situació financera en la qual ens trobem, però és justament ara quan cal invertir en un sistema educatiu excel·lent a l’abast de tota la població que actuï com a impulsor del desenvolupament del país, que garanteixi l’ascensor social i que esdevingui la principal via de cohesió.
Malgrat s’ha anunciat que les retallades no afectaran els serveis essencials de l’educació, tenim dades de reducció deplantilles docents. Només es cobriran un 50% de les vacants, mentre que s’anuncien incentius a la jubilació pel curs vinent. No s’està cobrint un percentatge significatiu de baixes de personal no-docent (al voltant del 15% de secretaria i neteja) i no es cobreixen places de tècnics d’educació infantil, argumentant que no són “personal docent” quan fan una feina molt important de suport a les aules de parvulari.
La mateixa consellera ha anunciat públicament als directors que les despeses de funcionament s’han de reduir un 20% en el global de l’any sense concretar quin és el pressupost real de cada centre per tot l’any ni com afrontaran els pagaments de consums tan importants com són aigua, llum calefacció i telèfon.
Aquesta manca de dotació pressupostària dificulta la reducció del fracàs escolar, un objectiu compartit per tota la societat catalana. Estem d’acord que no es tracta només de recursos, però, la pregunta és si ho podrem aconseguir si reduim recursos, com ara la sisena hora de classe a Primària.
Des de fa molts anys, la FaPaC ha advertit que la segregació escolar és un greu problema de país. La darrera administració educativa va ignorar aquesta situació. El nou criteri de desempat en el procés d’inscripció podria aguditzar la segregació. Des de la FaPaC fem una crida a un gran pacte nacional que solucioni aquest tema que afecta de ple la qualitat del sistema educatiu català i la igualtat d’oportunitats real entre les persones.
També estem seriosament preocupats pel futur de les mateixes AMPA. Encara no ha sortit la convocatòria de totes les subvencions ordinàries (reutilització de llibres de text, acollida matinal, activitats extraescolars, beques menjador, etc.) i, a hores d’ara, no tenim cap compromís de manteniment d’aquests ajuts, ni molt menys d’un pla governamental que garanteixi aquests serveis a totes les escoles del territori. En aquest sentit, volem emfatitzar que una reducció significativa de les subvencions pot derivar en problemes econòmics severs per a moltes associacions i la conseqüent desaparició de serveis essencials que les AMPA desenvolupem en els diferents centres educatius.
Per tot això, la FaPaC demana al Govern que aposti decididament per mantenir el servei públic d’educació en les condicions de qualitat que la societat catalana i el moment que vivim requereixen. Cal que mantinguem i augmentem els recursos pendents per a la millora de l’èxit escolar, cal que siguem capaços de reduir de forma clara la segregació escolar,  que hi hagi un pla  calendaritzat i pressupostat per la reducció dels més de 1.000 barracons actuals. És convenient treballar en un marc de tranquil·litat, sense partidismes ni corporativismes amb l’objectiu de construir un sistema educatiu que garanteixi l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats per a tothom.
Les 2.011 AMPA que integrem la FaPaC seguirem treballant des dels diferents centres educatius del territori per garantir el ple exercici del dret dels nostres fills a una educació de qualitat.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!