diumenge, 30 de setembre de 2012

NOVA LLEI D'EDUCACIÓ: LOMCE

Divendres 21 de setembre es va aprovar l'esborrany del projecte de
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), la setena llei d'educació des del 1978. La nova llei preveu ampliar els
continguts del currículum escolar que defineix el Ministeri d'Educació, implantar avaluacions a tot l'Estat al final de cada etapa, seguint criteris que s'ajustin a les comparatives d'àmbit internacional i avançar un any la tria dels alumnes de la via que volen seguir, Batxillerat o FP.

Amb aquesta reforma Catalunya i les comunitats amb llengua pròpia passaran de decidir el 45% dels continguts que s'estudien a les aules a només el 35%. Pel que fa a la resta de comunitats, aquest percentatge, que afecta totes les assignatures, preveu que es redueixi fins al 25%. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va justificar la mesura per "reduir la dispersió dels continguts". D'aquesta manera s'eliminaran algunes optatives per augmentar les hores de matemàtiques, llengua, ciències i anglès

Avaluacions

Hi haurà una avaluació al final de l'ESO i una altra al final del Batxillerat, que seran indispensables per obtenir els títols. El resultat d'aquestes proves suposaran un 30% de la nota final a l'ESO; el 70% restant, les qualificacions que l'alumne hagi tingut al llarg del curs.

Pel que fa al Batxillerat, l'avaluació final substituirà la selectivitat, amb un valor del 40% de la nota final, mentre que els resultats dels dos anys d'aquesta etapa educativa suposaran un 60%. Unes proves que no són incompatibles amb les que vulgui fer cada
universitat per accedir-hi.

A Primària, el Ministeri d'Educació ha aprovat fer una avaluació als alumnes de 3r per detectar possibles dèficits de lectura, escriptura i matemàtiques i una altra al final de l'etapa, a sisè, que no tindrà efectes acadèmics ni tampoc es tindrà en compte per determinar si l'alumne passa de curs.

4t d'ESO, curs pont

Un altre dels punts de la reforma són els cicles de Formació Professional bàsica durant l'educació obligatòria, per a alumnes de 15 anys amb dificultats a l'ESO. Així, el 4t d'ESO passarà a ser un curs pont amb dues vies: Batxillerat o FP. Per això també hi haurà dues
proves diferents a quart d'ESO, segons el camí que es vulgui triar.

El Batxillerat, a més, es redueix a cinc itineraris: Ciència i Enginyeria, Ciències de la Salut, Humanitats, Arts i Ciències Socials.

Potenciar l'autonomia dels centres

El projecte preveu potenciar l'autonomia dels centres per dissenyar i implantar mètodes pedagògics propis, ha explicat el ministre. També es vol professionalitzar la direcció dels centres. Així, els directors hauran d'acreditar la superació d'un curs de formació específic. A més, s'incentivarà els centres per millorar resultats.

Segons el govern, un conjunt de reformes amb les quals es vol acabar amb l'abandonament escolar, que ara està al 26%, el doble de la mitjana europea. A més, segons va informar el ministre, en els informes PISA s'ha detectat que hi ha pocs alumnes excel•lents. I és
que totes les xifres situen els alumnes a un nivell més baix respecte a la mitjana europea.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!