dimecres, 11 de setembre de 2013

NOVES AJUDES PER AQUEST CURS 2013-2014


L'ajuntament concedirà aquest curs 2013-2014 noves ajudes a les families amb fills i filles escolaritzats al municipi, destinat a subvencionar les sortides obligatories programades pels centres escolars.
També otorgarà durant aquest curs, ajudes per menjador escolar i ajudes per finançar les activitats extraescolars dels infants.
                                                 
Més informació a la web de l' AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOB.

Descarregar normativa

Documentació que cal aportar:
  • instància en imprès normalitzat (descarregar imprès)
  • volant de convivència
  • certificat d'ingressos de l'últim mes del nucli familiar: últimes nòmines, certificat de l'INEM sobre cobrament o no de prestacions, pensions...
  • Conveni regulador en cas de separació
  • En cas d'incompliment de pensió alimentària, denúncia o sentència
  • En cas de no tenir permís de treball, declaració jurada d'ingressos.
El termini de presentació de sol·licituds està obert del 12 de setembre al 4 d'octubre de 2013. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.
 

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!