dijous, 25 de setembre de 2014

AJUDES PER LES SORTIDES ESCOLARS

L'Ajuntament torna a concedir aquest any les ajudes del 75% de l'import a les famílies que compleixin els requisits explicats a la  normativa.
El termini per la presentació de la sol.licitud està obert del 22 de setembre al 10 d'octubre.
Podeu descarregar el full de so.licitud aquí o demanar-lo a la secretaria de l'escola, s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció ciutadana de l'Ajuntament de dilluns a divendres de 8 a 20.

Documentació:

.Imprés de sol.licitud
.Volant de convivència
.Certificat d'ingressos de l'últim mes del nucli familiar: última nómina.
.Certificat de l'INEM sobre cobrament o no de prestacions, pensions..
.Conveni regulador en cas de separació o divorci
.En cas d'incompliment de la pensió per aliments, denúncia o sentencia d'incumpliment.


Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!