dijous, 30 d’octubre de 2014

RESUM DEL CONSELL ESCOLAR


El día 8 d ' octubre va tenir lloc el primer Consell Escolar del curs 2014-2015 a la nostra escola. A partir d' ara a petició dels pares i amb l ' autorització de l 'escola per votació favorable en Consell, es podrà publicar un resum de tots els Consells Escolars.
D'aquesta manera les families disposarem de més informació de tot el procés educatiu dels nostres fills.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i donar suport a tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.
 
 
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, representant de l´Ajuntament i pares d' alumnes.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 2012-2013.


Temes tractats:


-       Presentació del nous membres de l'  equip directiu de l ' escola: Margarita Garrido, com a cap d' estudis i David Gilabert, com a secretari. A la dirécció , sense canvis,  Pilar Ruiz.

-       Presentació del Pla General Anual del curs actual. En aquí l ' escola explica molt detalladament tots els seus projectes per aquest curs en tots els àmbits. Al finalitzar el curs fan una valoració de com s' ha desenvolupat.

-       L´escola ha rebut una subvenció de la Generalitat per material didàctic i es destinarà a material informàtic bàsicament.

-       La regidora d' Educació a petició del Consell va informar del material pendent d'instalar al pati d ' infantil.

-       Per part de la representació dels pares es van fer els següents requeriments: confirmació de la figura dels pares delegats a les reunions d' inici de curs, participació de l' AMPA activament a la Jornada  de Portes Obertes de l' escola i votació de la autorització de la publicació d'un resum dels Consells escolars. Totes elles amb resposta favorable per part de l'escola. També es va preguntar específicament pel funcionamient de la Comissió de Convivència de l ' escola i ens confirmen que continúa vigent i que es convocarà quan sigui necessari.

-       L' escola ens informa de les festes que es duran a terme durant el curs :

v  Es celebrarà La Castanyada, amb la col.laboració de l ' AMPA. Els més petits fins a segon la celebraran a l ´escola i els grans d´excursió.

v  Aquest any els nostres nens tornaran a gaudir del Carnestotes a l ' escola!.

v  Per Nadal: Amic Invisible/Tió, Patge Shelim (amb la col.laboració de l ´AMPA), Carta als Reis i els més petits (Infantil i Cicle Inicial) participaran al Concert de Nadal. Els nens de cursos superiors faran un Festival a la primavera.

v  Per Sant Jordi es duran a terme activitats culturals tota la semana i especialment el día 23.

v  Festa de fi de curs (amb la col.laboració del l´AMPA).Aquest any tocarà renovació de part dels membres del Consell (la meitat). Podeu començar a pensar en presentar la vostra candidatura perque les eleccions seran al novembre i poden entrar 3 persones noves del grup de mares i pares. L´escola farà la convocatoria en breu.


Més informació sobre els Consells Escolars a:

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!