dijous, 13 de novembre de 2014

ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Com cada dos anys, aquest curs es convoquen Eleccions per la renovació de la meitat dels membres del consell escolar, es produeixen tres vacants pel sector mares i pares, i tres vacants pel sector professors.
El Consell Escolar és l' órgan de participació de tota la comunitat educativa, i on es decideixen i es parlen, temes importants per l'educació dels nostres fills.
Es imprescindible que presentem candidatures, és una funció que no demana massa temps, només l'assistència a les reunions puntuals del Consell. Són tres o quatre reunións al curs, que es solen fer a les 16.45h.
Creiem que no està de més recordar, que a les darreres eleccions, fins el darrer moment, que hi va haver una crida per part de la direcció de l'escola, no s'havia presentat ningú, potser pensant que ja hi hauria algú que ho faria, gairebé ens quedem sense representant.
A les reunions del Consell es poden transmetre inquietuds per part dels pares i estar informats del projecte educatiu i canvis al centre.
Per demanda dels pares del Consell, es va decidir fer un resum de les reunions i posar-les al blog de l'AMPA, perquè tots/es puguem estar informats. Podeu consultar el darrer resum a la pàgina Resum Consells Escolar d'aquest mateix blog.

A l'entrada de l'escola hi trobareu el Cens Electoral.

Fins el 10 de novembre - Reclamacions del Cens (si no hi sou no podreu votar)
Fins el 21 de novembre - Termini presentació de candidatures
24 de novembre - Publicació Cens Definitiu
Fins el 24 de novembre Presentació Sol.licitud Supervisor/a
21 de novembre - Sorteig per designar membre vocal de les meses electorals
24 de novembre Constitució meses electorals
26 de novembre Eleccions Sector Mares i Pares (9 a 10h i de 15.30 a 16.30h)
27 de novembre Eleccions Sector Professors

Tots els pares i mares podem presentar-nos i col.laborar en el bon funcionament del centre.
Ànimeu-vos!
Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!