dijous, 15 d’octubre de 2015

PROJECTE DE CORAL INFANTIL AL CENTRE CÍVIC DE MAS LLUHI

http://images.clipartlogo.com/files/images/44/440674/harp-clip-art_t.jpg
                  

Petit Orfeu:
Petit Orfeu és una proposta de creació d’una coral infantil de Gemma Ragués Pujol, que pretén ser una manera de fer i d’entendre la música a partir de la pràctica del cant coral.
Aquest projecte es pretén desenvolupar en el Centre Cívic Mas Lluhí de Sant Feliu de Llobregat, que podria proporcionar l’espai pels assajos setmanals.
Aquest document vetlla pel desenvolupament dels objectius establerts del cor. Garanteixen la convivència entre els infants que en formen part, el bon funcionament i l’assoliment dels objectius compartits.
El següent PROJECTE ARTÍSTIC pretén plasmar els valors i pilars sobre els quals es construiria el Petit Orfeu.
Projecte Artístic
Línia artística i tècnica
Els objectius generals del Petit Orfeu s’agrupen en els següents apartats:
I)                   Crear un espai a Sant Feliu de Llobregat de participació artística, educació estètica i on sigui possible l’expressió conjunta i simultània dels infants a través de la música i les cançons
II)                Aprendre música a través del cant coral i gaudir-ne mitjançant les possibilitats que brinda el treball en grup. Descobrir les possibilitats de la pròpia veu com a instrument i gaudir-ne
III)              Formar part d’un grup per tal d’aprendre a relacionar-nos, respectar la diversitat, escoltar-nos i parar atenció, ajudar els companys i deixar-nos ajudar i aprendre que és un espai on tots som necessaris per tal de gaudir de la música. En definitiva, créixer com a grup per tal de millorar individualment i també millorar el nostre entorn
IV)              Participar en les activitats musicals del barri, cantar als espais de la ciutat i afavorir l’arrelament de la música i del cant coral a Mas Lluhí i a Sant Feliu de Llobregat
Metodologia de treball
El repertori proposat pretén afavorir l’aprenentatge musical, l’evolució del cor infantil i la inclusió de tots els membres que en formin part al col·lectiu; combinant cançons i repertori lúdic i formatiu.
Es treballarà un repertori variat, que s’estén des de la cançó popular catalana fins a cançons populars d’altres països; fet que permetrà entendre la música des de diferents punts de vista, utilitzant altres llengües i fent servir mitjans d’expressió ben diversos que ens permetran aprendre gaudint i a través de l’experiència.
Es treballarà a dues o tres veus, en funció del nombre de cantaires inscrits.

Temporització del curs
Els assajos seran setmanals, els dimarts de 18h a 19h. Començar puntuals és molt important! De manera excepcional es podria ampliar aquest horari començant abans o acabant més tard o fins i tot fent jornades de treball algun dissabte al matí per treballar més extensament el repertori de concert; però ocasionalment. Una assistència i regularitat en els assajos és important per poder afavorir el bon funcionament del cor.
Els dimarts festius i durant els períodes de vacances no hi haurà activitat coral. El cor començarà a l’octubre/novembre i acabarà el juny.
La coral realitzarà un concert de Nadal i un espectacle final de curs en diversos espais de Sant Feliu de Llobregat. A més a més, pretén adherir-se a altres activitats i trobades que s’organitzin (intercanvis, tallers, cantates, etc.) al llarg del curs. Pretén ser activa a nivell de barri, cantar als espais de la ciutat i participar amb les corals que tenim més a la vora.
Què és necessari per tirar endavant el Petit Orfeu?
-          Comptar amb un mínim de 12 nens i nenes d’entre 8 i 14 anys. Els infants no cal que tinguin coneixements musicals previs, però si són músics millor que millor
-          El preu per cantaire seria de 15€ mensuals
Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!